Let op: de subsidie kon t/m 31 mei 2023 aangevraagd worden

Wat is het doel van de subsidie?

Het doel van deze subsidieregeling is om ondernemers met een hoge energierekening op korte termijn te ondersteunen.

Wie kan een aanvraag indienen?

U kunt een aanvraag indienen als:

 • u een onderneming heeft waarin minimaal 2 en maximaal 50 personen inclusief eigena(a)r(en)- werkzaam zijn
 • u als aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • u bedrijfsactiviteiten uitoefent in een of meerdere bedrijfspanden, welke gevestigd zijn in de gemeente Doetinchem
 • u de komende jaren uw pand of bedrijfsactiviteiten wilt verduurzamen
 • u acute financiële problemen heeft door de gestegen energiekosten en uw (bedrijfs)activiteiten dreigen daardoor te stoppen

Wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

Van 3 april t/m 31 mei 2023. Heeft uw onderneming meerdere vestigingen in de gemeente Doetinchem? Doe dan een aparte aanvraag voor elke vestiging.

Wat is het subsidiebedrag?

Het subsidiebedrag kent een minimum van € 300. Het maximum subsidiebedrag per aanvraag is € 3.000.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 130.000. De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van de datum van ontvangst van de volledige aanvraag, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Welke bewijsstukken moet ik bij de hand houden voor de aanvraag?

 • Kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK), met daarop zichtbaar:
   
  • Aantal werkzame medewerkers
  • Locatie van het (bedrijfs)pand in de gemeente Doetinchem
 • Een duidelijk leesbare kopie van de afrekening van:
  • De gemiddelde energielasten per maand over de periode 1 september 2021 tot 1 januari 2022 en
  • De gemiddelde energielasten per maand over de periode 1 september 2022 tot 1 januari 2023

Heeft u een andere leverancier voor elektriciteit? Overleg dan van beide leveranciers de nota’s. 
Heeft u over de periode 1 september 2022 tot 1 januari 2023 nog geen afrekening? Stuur dan een kopie mee van de voorschotnota’s over de periode van 1 september 2022 tot 1 januari 2022.

 • Voor MKB-ondernemingen: een naar waarheid ingevulde de-minimis verklaring (klik hier(externe link))
   
 • Een toelichting waarom de gestegen energiekosten voor u voor acute problemen zorgt en de (bedrijfs)activiteiten daardoor per direct of op korte termijn dreigen te stoppen
   
 • Korte beschrijving van welke verduurzamende maatregelen zijn genomen of u van plan bent te gaan nemen

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?

 • We bekijken het verschil tussen: de energielasten per maand over de periode 1 september 2021 tot 1 januari 2022 en de gemiddelde energielasten per maand over de periode 1 september 2022 tot 1 januari 2023
 • Dit verschil vermenigvuldigen wij met 4 maanden
 • Van dit bedrag ontvangt u 50% met een maximum van € 3.000 per aanvraag

Hoe lang duurt het voordat ik een beslissing op mijn aanvraag kan verwachten?

Wij streven ernaar om binnen 4 weken na ontvangst van de complete aanvraag een besluit te nemen.

Wanneer komt de aanvraag tot uitbetaling?

De betaling zal plaatsvinden binnen 8 werkdagen na het besluit tot toekenning van de subsidie.