De economische crisis heeft veel ondernemers hard geraakt. Als u wilt praten over uw ideeën voor uw bedrijf of de mogelijkheden voor een doorstart wilt onderzoeken, kunt u met ons in gesprek.

Wij kijken graag mee naar de haalbaarheid van uw plannen en kunnen u hierin mogelijk voorzien van advies. Ook wanneer u besloten heeft niet verder te willen met uw bedrijf en u wilt oriënteren op de arbeidsmarkt ondersteunen wij u hier graag in.

Om u weer perspectief te bieden en uw bestaanszekerheid te versterken gaan wij voor begeleiding naar (tijdelijk) ander werk, de aanpak van schuldenproblematiek en bedrijfsondersteuning graag met u in gesprek. Dit in het kader van de heroriëntatie als onderdeel van het landelijke crisis- en herstelpakket. Het pakket biedt drie routes naar snel herstel:

Begeleiding naar werk

De eerste route is de begeleiding naar (tijdelijk) werk in loondienst. Laborijn en het Werkgeversservicepunt Achterhoek begeleiden veel inwoners in een uitkeringssituatie naar werk en ook de dienstverlening rondom de begeleiding van Werk-naar-Werk is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Ondernemers voor wie een (bij)baan perspectief biedt kunnen rekenen op dezelfde begeleiding.

De-escaleren van schuldproblematiek

In de tweede plaats wordt er gekeken naar de-escalatie van bestaande schulden. Ondernemers die hiermee te maken krijgen worden sneller geïdentificeerd en met voorrang geholpen.

Ondersteuning voor uw bedrijf

Tot slot worden ondernemers waar nodig ook ondersteund in hun bedrijfsvoering met adviesgesprekken. In deze gesprekken stellen we samen met u de vraag hoe reëel de toekomst van een onderneming is. En welke hulp geboden kan worden om te zorgen voor meer inkomen uit de eigen onderneming.

Neem gerust contact op.

Onze contactgegevens