Sinds 7 juni 2022 kunt u een TVL-startersregeling aanvragen. Hiervoor komen mkb-ondernemers in aanmerking die hun onderneming tussen 30 juni 2020 en 1 oktober 2021 hebben ingeschreven bij KVK. U vraagt de TVL-startersregeling aan voor 2 augustus 2022, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De TVL-startersregeling is bedoeld voor startende mkb-ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 financieel zijn geraakt door de coronamaatregelen.

Ondernemers met omzetverlies door de coronamaatregelen konden vanaf juni 2020 gebruik maken van de TVL-regeling. De laatste TVL-periode voor niet-starters sloot op 31 maart 2022.

Inhoud regeling

TVL helpt om vaste kosten te betalen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten vallen hier buiten. U vindt de voorwaarden voor het aanvragen van de TVL-startersregeling op de website van RVO(externe link).

Aanvragen

De TVL-startersregeling vraagt u aan bij RVO(externe link) tot en met dinsdag 2 augustus 2022, 17:00 uur.

Klik hier voor meer informatie over de TVL-regeling op de website van de KVK(externe link)