Steunpakket corona

Het kabinet is gestopt met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen tijd de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de o.a. de Tozo, de TONK en diverse fiscale maatregelen zijn gestopt.

Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Klik hier voor meer informatie

Bent u zelfstandige en heeft u financiële ondersteuning nodig? 
 

Bbz(-light)

Heeft u als ondernemer na 1 oktober nog behoefte aan financiële ondersteuning dan kunt u vanaf die datum weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen: het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) of de IOAZ (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). T/m 31 maart 2022 wordt de Bbz-regeling vereenvoudigd uitgevoerd (Bbz-light). U kunt de regeling aanvragen bij Laborijn.
Klik hier om naar de website van Laborijn te gaan voor meer informatie over de Bbz-regeling.

Vangnetregeling zelfstandigen

Om zelfstandigen die geen of onvoldoende ondersteuning krijgen vanuit het corona-steunpakket te helpen, heeft Laborijn, samen met gemeenten Aalten en Doetinchem een ‘vangnetregeling’ opgezet.

Kunt u geen beroep (meer) doen op het steunpakket van de landelijke overheid?

Laborijn kijkt graag met u mee naar de mogelijkheden om u te ondersteunen. Bijvoorbeeld in het opvangen van noodzakelijke kosten of achterstanden die u niet op een andere manier kunt betalen. Heeft u geen andere middelen om op terug te vallen, zoals spaarrekeningen, kredieten etc.? Dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor de vangnetregeling.

Op de website van Laborijn vindt u meer informatie over de regeling en hoe u een aanvraag kunt doen.
Klik hier om naar de website van Laborijn te gaan.

Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met de adviseurs van Laborijn, bereikbaar op
0314 654 654 of via zelfstandigen@laborijn.nl. U kunt ook contact opnemen met het Ondernemerssteunpunt Aalten Doetinchem voor meer informatie of als u vragen heeft.

Klik hier voor onze contactgegevens