Steun- en herstelpakket corona

Ondernemers, werkenden en bedrijven kregen vanaf 2020 te maken met corona-maatregelen. Om hen te helpen, waren er verschillende steunmaatregelen tijdens de coronacrisis. Een aantal van deze regelingen loopt nog.

Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Klik hier voor meer informatie 

Bent u zelfstandige en heeft u financiële ondersteuning nodig? 
 

Vangnetregeling zelfstandigen

Om zelfstandigen die geen of onvoldoende ondersteuning krijgen vanuit het corona-steunpakket te helpen, heeft Laborijn, samen met gemeenten Aalten en Doetinchem een ‘vangnetregeling’ opgezet.

Kunt u geen beroep (meer) doen op het steunpakket van de landelijke overheid?

Laborijn kijkt graag met u mee naar de mogelijkheden om u te ondersteunen. Bijvoorbeeld in het opvangen van noodzakelijke kosten of achterstanden die u niet op een andere manier kunt betalen. Heeft u geen andere middelen om op terug te vallen, zoals spaarrekeningen, kredieten etc.? Dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor de vangnetregeling.

Op de website van Laborijn vindt u meer informatie over de regeling en hoe u een aanvraag kunt doen.

Klik hier om naar de website van Laborijn te gaan

Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met de adviseurs van Laborijn, bereikbaar op
0314 654 654 of via zelfstandigen@laborijn.nl. U kunt ook contact opnemen met het Ondernemerssteunpunt Aalten Doetinchem voor meer informatie of als u vragen heeft.

Klik hier voor onze contactgegevens