Er komt coronasteun voor startende ondernemers die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten-regeling (TVL).

Het gaat om starters die in het vierde kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie. Klik hier om naar de website te gaan.

Het ministerie van EZK gaat de subsidieregeling in de komende periode in detail uitwerken en daarna openstellen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de TVL-startersregeling vervolgens namens het ministerie uitvoeren.