Bedrijven in gemeente Doetinchem die door gestegen energielasten in de problemen komen, kunnen een energielening aanvragen. De gemeente Doetinchem biedt deze kredietmogelijkheid aan via het Ondernemerssteunpunt. De kredietmogelijkheid geldt tijdelijk totdat de landelijke regeling ‘Tegemoetkoming Energie Kosten’ (TEK) van kracht wordt.

Ondernemers kunnen de landelijke TEK-regeling waarschijnlijk pas half 2023 aanvragen. Veel bedrijven komen nu al in de problemen door de fors gestegen energielasten. De gemeente Doetinchem wil levensvatbare bedrijven die zijn gevestigd in haar gemeente ondersteunen. Daarom bieden ze met deze energielening een tijdelijk vangnet totdat de landelijke TEK-regeling van start gaat.

Voorwaarden

De regeling geldt voor ondernemers die met hun bedrijf in Doetinchem zijn gevestigd. Belangrijkste voorwaarde voor de lening is dat het om een levensvatbaar bedrijf gaat, dat alleen door de hoge energielasten in de problemen dreigt te komen. Het maximale krediet per onderneming is € 10.000 tegen een rentepercentage van 3%. Om voor het krediet in aanmerking te komen moeten de energielasten vanaf het 4e kwartaal van 2022 met minimaal 50% zijn gestegen ten opzichte van het 4e kwartaal van 2021 en tenminste met € 10.000.

U kunt de Doetinchemse energielening aanvragen via het Ondernemerssteunpunt

Klik hier voor onze contactgegevens