Zowel zakelijk als privé is de laatste periode van het jaar hét moment om allerlei zaken op een rijtje te zetten.

Kosten langslopen

Het is goed om uw kosten eens onder de loep te nemen om zo te kijken of u ergens op kunt besparen. Zijn de gemaakte zakelijke kosten allemaal nodig? Denk aan de noodzaak van een vaste telefoonlijn, lopende abonnementen (telefoon, internet, vakbladen) en verzekeringen.

Maar ook de privé kosten mogen niet ontbreken bij uw terugblik. Wanneer u veel vanuit huis werkt kunt internet- en vaste telefoonkosten, mobiel abonnement en abonnementen op tijdschriften en kranten zakelijk aftrekken.

Tarieven nalopen

Na het checken van uw kosten is het goed om naar uw tarieven te kijken. Passen deze nog bij uw dienstverlening of product? Blijft u financieel gezond met uw huidige tarieven? Het einde van het jaar is een mooi moment om dit te evalueren zodat u mogelijke wijzigingen in het nieuwe jaar door kunt voeren.

Investeer bewust voor of na de jaarwisseling

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kunt u in aanmerking komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Heeft u in 2021 investeringen gedaan voor meer dan € 2.400 en voor minder dan € 328.721? Dan hebt u recht op KIA. De KIA levert het meest op als u in 2021 tussen een bedrag van € 59.170 en € 109.574 heeft geïnvesteerd. De KIA bedraagt dan € 16.568. Daarom is het afhankelijk van de situatie gunstig voorgenomen investeringen nog dit jaar te doen of deze juist uit te stellen tot volgend jaar. Investeert u in een bedrijfsmiddel dat in aanmerking komt voor de milieu-investeringsaftrek of de energie-investeringsaftrek? Vergeet dan niet een tijdige melding (binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst) te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Controleer of u voldoet aan het urencriterium

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek (€ 6.670) moet u voldoen aan het zogenaamde urencriterium. Dit betekent dat u ten minste 1.225 uren per jaar besteedt aan uw onderneming. Zorg ervoor dat u een urenregistratie heeft waaruit blijkt dat u aan het urencriterium voldoet. Dit jaar zijn er versoepelde eisen in verband met de coronacrisis. De Belastingdienst gaat er van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 vanuit dat u minimaal 24 uren per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk deed.

Stel verkoop bedrijfsmiddel uit

Heeft u in 2017 de investeringsaftrek toegepast? En bent u van plan het bedrijfsmiddel weer te verkopen? Dan krijgt u wellicht te maken met de desinvesteringsbijtelling. Dit is een bijtelling bij de winst waardoor u een deel van de eerder toegepaste investeringsaftrek weer terug moet betalen. Overweeg in dat geval of u de verkoop van het bedrijfsmiddel kunt uitstellen tot 2022. U valt dan buiten de vijfjaarstermijn en voorkomt daarmee desinvesteringsbijtelling.

Profiteer van de fiscale voordelen van een meewerkend partner

Werkt uw partner mee in uw onderneming? Bepaal dan hoe u omgaat met een beloning voor de arbeid van uw partner. Daarvoor heeft u onder meer drie mogelijkheden:

  • pas de meewerkaftrek toe. Dit is een aftrekpost ter grootte van een percentage van de winst. Het te hanteren percentage is afhankelijk van het aantal uren dat uw partner meewerkt in uw onderneming. Uw partner moet ten minste 525 uur hebben meegewerkt in uw onderneming
  • geef uw partner een arbeidsbeloning. De arbeidsbeloning is voor u aftrekbaar en bij uw partner belast. De beloning moet ten minste € 5.000 bedragen
  • laat uw partner toetreden tot uw onderneming. Uw partner kan dan mogelijk gebruikmaken van de fiscale ondernemers­faciliteiten

Overweeg om een BV op te richten

De komende jaren gaat het tarief in de vennootschapsbelasting omlaag. Voor winsten tot € 395.000 bedraagt het tarief 15% in 2022. Met de verlaging van de zelfstandigenaftrek kan het ook bij lagere winsten voordeliger zijn om uw onderneming in de vorm van een BV voort te zetten

Overweeg een dividenduitkering uit te stellen tot 2022

Bent u van plan nog dit jaar een dividenduitkering te doen, bijvoorbeeld om uw rekening-courantschuld bij de BV af te lossen? Dan kan het voordelig zijn de dividenduitkering uit te stellen tot na 1 januari 2022. Als gevolg van een dividenduitkering zal uw box 3-vermogen toenemen. Door de dividenduitkering uit te stellen tot na 1 januari 2022 voorkomt u dat het dividend voor de box 3-heffing over 2022 wordt meegenomen.

Maak gebruik van verhoogde vrije ruimte

In verband met de coronacrisis is de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) dit jaar extra verruimd van 1,7% tot 3% over een fiscale loonsom tot € 400.000. Voor zover het fiscaal loon meer bedraagt dan € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,18%. Deze verruiming levert u maximaal € 5.200 extra vrije ruimte op. Kijk dus of u als werkgever nog ruimte heeft om een onbelast extraatje te geven aan uw werknemers. In 2022 wordt het percentage van 3% verlaagd tot 1,7%.

Voorkom dat u belastingrente moet betalen

Weet u dat u dit jaar meer winst heeft gemaakt en is daarmee in de voorlopige aanslag van 2021 nog geen rekening gehouden? Dan kan het verstandig zijn een wijziging van de voorlopige aanslag aan te vragen. Daarmee voorkomt u dat u veel belastingrente moet betalen.